Windykacja terenowa

Grupa KHG od wielu lat kładzie nacisk na zakończenie czynności windykacyjnych na etapie polubownym. Jedną ze składowych tych działań jest windykacja terenowa, stanowiąca istotny element działań podejmowanych wobec dłużników.

Windykacja terenowa

Najważniejsza przy pierwszej czynności, zwłaszcza jeżeli chodzi o wizytę windykatora terenowego u dłużnika, jest kompleksowe przygotowanie się do takiego spotkania.  Windykator zbiera najważniejsze informacje o dłużniku, najlepiej poprzez informacje uzyskane od wierzycielem i analizę informacji znajdującą się w rożnych źródłach.

Grupa KHG stosuje windykację terenową w celu:

  • wywarcia wpływu psychologicznego i moralnego na dłużnika ale zgodnie z zasadami etyki biznesowej i zawodowej,
  • dokonania oceny kondycji finansowej dłużnika,
  • uświadomienia dłużnikowi możliwych konsekwencjach dalszego braku spłaty zaległej należności (przedstawienie wysokości kosztów sądowych i egzekucyjnych)

Windykacja terenowa pozwala również na ustalenie przyczyn utraty płynności finansowej dłużnika. Windykatorzy terenowi Grupy KHG ustalają co jest przyczyną braku spłaty zaległej należności oraz dokonują oceny szans na odzyskanie wierzytelności.

Grupa KHG stawia przede wszystkim na efekt spotkania terenowego, którym jest uznanie długu przez dłużnika lub podpisanie ugody. Takie oświadczenie woli skraca czas do wydania nakazu zapłaty w przypadku nie wywiązania się z ustaleń przez dłużnika i złożenia pozwu.