Windykacja sądowa

Kancelaria proponuje swoim klientom rozwiązanie windykacji sądowej w przypadku, gdy dotychczasowe działania polubowne nie doprowadziły do zaspokojenia wierzytelności, reprezentując klientów podczas postępowania sądowego oraz doradzając im celem uzyskania nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności umożliwiającej wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Windykacja sądowa

Czynności ściśle sądowe rozpoczyna pozew – pismo, w którym wierzyciel domaga się, by sąd nakazał dłużnikowi spłatę zadłużenia. Wierzyciel musi udowodnić jakie roszczenie mu przysługuje i w jakiej wysokości. Sąd może wstępnie rozstrzygnąć sprawę np. wydając nakaz zapłaty możliwy do zaskarżenia przez pozwanego albo skierować sprawę do postępowania zwykłego. W postępowaniu zwykłym powód i pozwany przedstawiają swoje stanowiska spierając się w pismach procesowych lub rozprawach sądowych. W całym procesie Klient jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika z ramienia Kancelarii (radcę prawnego lub adwokata), specjalizującego się w gałęzi prawa objętej danym postępowaniem.

Windykacja sądowa kończy się wydaniem nakazu zapłaty lub wyroku.

Kancelaria w zależności od posiadanej wierzytelności i jej charakteru może zaproponować dochodzenie należności na drodze:

  • postępowania nakazowego,
  • postępowania upominawczego,
  • postępowania uproszczonego,
  • elektronicznego postępowania upominawczego.

Prawnicy Kancelarii przy dochodzeniu należności reprezentują klientów zarówno w pierwszej i drugiej instancji sądowej, jak również przed Sądem Najwyższym.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.