Windykacja należności

Kancelaria od kilkunastu lat skutecznie i profesjonalnie pomaga w dochodzeniu należności na rzecz swoich klientów. W swoich działaniach zapewniamy wszechstronne podejście, profesjonalizm oraz etyczne zachowanie zarówno na etapie polubownym, sądowym czy egzekucyjnym.

Windykacja należności

Specjaliści zajmujący się windykacją należności, zarówno klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców podejmują wszelki czynności dozwolone przez powszechnie obowiązujące przepisy. Przede wszystkim wieloletnie doświadczenie pozwala na zakończenie dużej części spraw już na etapie polubownym, przed skierowaniem pozwu celem przymusowego egzekwowania długów.

Na etapie polubownym koncentrujemy się na podejmowanie rozmów z dłużnikiem, negocjacjach i mediacjach, wysyłanie wezwań do zapłaty, e-maili, smsów, telefony oraz wizytach terenowych.

Nie mniej jednak Kancelaria w wielu przypadkach reprezentuje również klientów podczas postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności umożliwiającej wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Na etapie egzekucji w swoich działaniach koncentrujemy się na jak najszybszym ustaleniu i zajęciu przez Komornika składników majątkowych oraz źródeł dochodów, celem zaspokojenia wierzytelności.

Kancelaria prowadzi i nadzoruje egzekucję świadczeń pieniężnych, poprzez aktywne uczestnictwo prawników i nadzór organów egzekucyjnych. Dla naszych klientów prowadzimy egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, wierzytelności i innych praw majątkowych, egzekucja z nieruchomości, egzekucja ze statków morskich.

Na windykacje należności składają się również takie elementy jak ustanawianie hipoteki przymusowej na nieruchomości czy wyjawienie majątku.

Kancelaria dokonuje również czynności sprawdzenia podmiotów pod kątem ich wypłacalności oraz doradztwem w zabezpieczeniu transakcji, celem prewencyjnego uniknięcia niewypłacalności kontrahenta.

Kancelaria podejmuje również czynności w postępowaniu karnym pozwalające na pociągnięcie dłużników do odpowiedzialności karnej, w przypadku gdy dłużnik popełnia przestępstwa, chcąc uchylić się od spłaty swojego długu np. ukrywa lub zbywa swój majątek.