Windykacja masowa

Kancelaria świadczy usługi windykacji masowej. Usługa wykonywana jest dla wierzycieli posiadających wielu dłużników na podstawie identycznych stanów prawnych i faktycznych. Najczęściej są to zadłużenia wynikające z umów pożyczek, abonamentów, płatności ratalnych lub innych płatności okresowych związanych z obrotem masowym.

Prezes zarządu spółki
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.

Windykacja masowa

W ramach usługi wykonujemy czynności egzekucji sądowej i komorniczej. Istnieje możliwość dokonywania również innych czynności jak to się odbywa przy windykacji indywidualnej.

Dzięki kompleksowych rozwiązaniom technicznym windykacja ta jest szybka i skuteczna, a co najważniejsze Klient rozlicza się z kancelarią po skutecznym ściągnięciu długu. Wynagrodzeniem kancelarii są zasądzone przez sąd koszty zastępstwa procesowego, klauzulowego i egzekucyjnego i tylko pod warunkiem ich ściągnięcia z dłużnika powiększone o podatek VAT (do kwoty zarządzonej przez sąd/komornika doliczamy 23% podatku od towarów i usług). W przypadku nieskutecznej windykacji kancelaria nie pobiera wynagrodzenia i nie rozlicza poniesionych kosztów.

Ponadto, kancelaria pokrywa zaliczkowo wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy (opłaty sądowe i skarbowe).

Komunikacja na linii Klient – kancelaria oraz sąd/komornik – kancelaria odbywa on line. Pracujemy nad panelem Klienta umożliwiającym bieżący dostęp do stanu sprawy.

Nasze usługi pozwalają minimalizować koszty związane z odzyskiwaniem należności, gwarantują najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz wysoką skuteczność procedur windykacyjnych.

Usługi proponowane przez Kancelarię KHG to kompleksowy i konsekwentny zbiór działań mających na celu maksymalne szybkie i skuteczne odzyskanie zleconych do windykacji należności. Rodzaj, tempo i sposób wykonywanych czynności jest uzależniony od typu prowadzonego postępowania i jest uzgadniany w drodze indywidualnych negocjacji ze zleceniodawcą i zawsze ma charakter dostosowany do posiadanych wierzytelności.

Klient – wierzyciel dostarcza dane dotyczące dłużnika i długu w  formie pliku excel, który można wygenerować z programu zarządczego lub/i programu księgowego. Nie ma konieczności pracochłonnego przesyłania skanów dokumentacji.

 

Oferta skierowana jest głownie do:

– dostawców usług i towarów do szpitali,

– hurtowni, sklepów internetowych,

– zarządców/administratorów/zarządów wspólnot mieszkaniowych,

– innych podmiotów masowo dostarczających standardowych usług i towarów.