Upadłość

Jesteś przedsiębiorcą, bądź osobą fizyczną, która nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań? Wysokość zadłużenia jest tak wysoka, że przekracza wartość Twojego całego majątku? Skontaktuj się z nami – rozpoczniemy procedurę zmierzającą do ogłoszenia upadłości.

Upadłość

Dłużniku – musisz wiedzieć, że kwestia czasu gra tutaj kluczową rolę. Przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność, która zachodzi wtedy, gdy utracona została zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Tutaj nieistotne jest, jakiego rodzaju i z jakiego tytułu pochodzą niezaspokojone wierzytelności – mogą to być wierzyciele prywatni (banki), a także wierzyciele publiczni (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Przyjmuje się, iż owe opóźnienie przekraczać musi 3 miesiące, a jeżeli zobowiązanie pieniężne przekracza wartość majątku– to stan ten musi utrzymywać się przez okres przekraczający 24 miesiące. Dlatego pamiętaj o złożeniu wniosku o upadłość w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Brak takiego wniosku może skutkować odpowiedzialnością cywilną, czy karną przedsiębiorcy lub członków organu, odpowiadających za sprawy danego podmiotu.

Sąd w pierwszej kolejności bada zdolność upadłościową- posiadają ją zarówno dłużnicy prowadzący działalność gospodarczą, jak i Ci, którzy uczestniczą w obrocie nieprofesjonalnym (konsumenci). Bowiem już na etapie przedsądowym może okazać się, że po stronie dłużnika nie wystąpiły podstawy do ogłoszenia upadłości.

Upadłość jest rozwiązaniem ostatecznym i stanowi długi proces, w którym cały majątek dłużnika zostaje upłynniony, a uzyskane w ten sposób środki zostają przekazane na spłatę zobowiązań. Zanim jednak nastąpi upragniony koniec – dłużnik musi przejść szereg procedur, które mogą trwać nawet 3 lata.

Należy pamiętać, że sytuacja każdego dłużnika jest inna i może okazać się bardziej, bądź mniej skomplikowana. Nasz zespół prawników pomoże należycie przygotować Klienta do ogłoszenia upadłości oraz udzieli wsparcia zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Oferujemy pomoc w zakresie upadłości dla dłużników, wierzycieli, a także doradztwo i współpracę z syndykami.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.