Spółki na miarę

Często zdarza się, że przedsiębiorcy, stojąc przed wyborem dokonania formy działalności, kierują się jej rzekomym bezpieczeństwem lub ewentualnym ograniczeniem odpowiedzialności. Jakże odmiennie wyglądałaby sytuacja, gdybyś mógł działać po prostu zgodne ze swoją intuicją i zapałem, nie obawiając się o formalności czy ryzyko!

Prezes Zarządu / Założyciel

Spółki na miarę

Jeśli zdecydujesz się na założenie którejś ze spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) musisz wiedzieć, że największe znaczenie ma tutaj osoba wspólnika. Wspólnik ma bardzo szerokie uprawnienia. Może reprezentować spółkę, a jednocześnie odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Jeśli jednak wybierzesz spółkę kapitałową (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną), największe znaczenie będzie miał majątek spółki. W takim przypadku wspólnik, który nie wchodzi w skład zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki własnym majątkiem.

Każda spółka ma swoje wady i zalety. Nie istnieje prosty podział na spółki lepsze czy gorsze.  W zależności od potrzeb, możliwości i celów przedsiębiorcy konkretna spółka będzie bardziej lub mniej trafionym rozwiązaniem. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytanie – co chcesz osiągnąć? Pamiętaj jednak, że w przypadku spółek kapitałowych nie jest prawdą, że kapitał zakładowy stanowi nienaruszalne środki, które muszą znajdować się na rachunku bankowym spółki przez cały czas jej trwania. Oczywiście należy go wnieść przy rejestracji, jednak jest on takim samym majątkiem spółki jak inne środki i może być w ten sam sposób używany.

Jeżeli jesteś w stanie określić, że Twoje obroty mogą doprowadzić do stanu w którym wartość długów może przekroczyć wartość majątku firmy – wybierz spółkę, która ograniczy Twoją odpowiedzialność. Nie poniesiesz wówczas ryzyka odpowiedzialności z majątku prywatnego – własnego samochodu, domu, czy wynagrodzenia małżonka. Przed nieograniczoną odpowiedzialnością nie chronią spółki cywilne i jawne.

Jeśli jednak kierują Tobą pobudki ekonomiczne – jak najmniejsze koszty prowadzonej działalności (podatki, ZUS) – wybierz np. spółkę z o.o. W przypadku spółki z.o.o., w której mamy co najmniej dwóch wspólników, zasadniczo wyłączony jest obowiązek opłacania składek ZUS. Warto jednak pamiętać, że spółki kapitałowe wymagają prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W przypadku spółek osobowych taki obowiązek nie istnieje, a więc koszty księgowości są niższe. Spółka akcyjna przeznaczona jest dla firm dojrzałych – właściciele gotowi są oddać inwestorom kilka lub kilkadziesiąt procent akcji lub też planują całkowite wyjście kapitałowe z prowadzonego biznesu. Minusem spółki akcyjnej jest z pewnością wysokie opodatkowanie (CIT).

Każda ze spółek handlowych wymaga wpisu do KRS. Wiąże się to z opłatami sądowymi, ogłoszeniami w MSiG i opłatami notarialnymi. Aby zminimalizować koszty związane z obowiązkiem uiszczenia taks notarialnych i długiego procesu rejestracyjnego, warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową przez Internet. Służy do tego portal S24. Pamiętaj jednak, że ograniczenie stanowią tu warianty możliwości wyboru – nie można zawrzeć odrębnych zapisów niż te, które są wskazane we wzorcu umowy.

Warto wspomnieć także o „spółce cichej”. To spółka, która nie została nigdzie skodyfikowana. Stanowi swoistą umowę między właścicielem firmy, a podmiotem zewnętrznym, uczestniczącym w danych przedsięwzięciu gospodarczym. Takie uczestnictwo nie jest ujawnione na zewnątrz. Cichy wspólnik wnosi określony wkład w zamian za udział w przyszłych zyskach. Zachowuje on pełną anonimowość wobec osób trzecich.  W przypadku niewywiązania się z umowy, wspólnik cichy ma roszczenia względem prowadzącego przedsiębiorstwo.