Spółka ekspresowa (s24)

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, komandytowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą założyć firmę bez wychodzenia z domu. Nie jest tu wymagany akt notarialny, a co najważniejsze - nie ma konieczności ponoszenia kosztów taksy notarialnej. Założenie spółki ekspresowej wymaga rejestracji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto jednak wiedzieć, że system, służący do zakładania spółki ekspresowej jest bardzo prosty - nie przewiduje skomplikowanych i dodatkowych zapisów w umowie spółki. Swoboda ustalania treści umowy jest zatem ograniczona. Wybiera się jedynie pomiędzy dostępnymi wariantami uregulowań.

Spółka ekspresowa (s24)

Jeżeli chcesz założyć którąś z wyżej wskazanych spółek przez Internet – w tzw. systemie S24 – musisz przede wszystkim założyć profil zaufany na EPUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Zalogowanie się na ePUAP jest konieczne – konto założysz od ręki. Profil zaufany możesz natomiast założyć poprzez np. potwierdzenie w punkcie potwierdzającym (będzie nim np. Urząd Miasta). Korzystasz więc z niego zaraz po potwierdzeniu profilu. Dzięki posiadaniu profilu zaufanego, będziesz mógł podpisywać elektronicznie dokumenty. Każdy wspólnik czy osoba wchodząca w skład zarządu musi posiadać swój podpis elektroniczny.

Jeśli zdecydujesz się na założenie spółki s24 musisz wziąć pod uwagę poniższe wymogi:

  • Posiadanie profilu zaufanego. Wymagany jest dla każdego wspólnika czy członka zarządu;
  • Rejestracja w systemie eKRS;
  • Przygotowanie niezbędnych danych do rejestracji spółki. Są to: nazwa, forma prawna, adres spółki, lista wspólników, członków zarządu i rady nadzorczej, przedmiot działalności, i powołanie prokurenta. Będą to więc wszystkie kwestie związane z profilem i modelem Twojej działalności;
  • Uiszczenie opłaty od rejestracji spółki w wysokości 350 zł (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Resztą zajmiemy się my. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez proces wyboru wariantów umowy. Nie musisz też samodzielnie zastanawiać się na doborem prawidłowego i wymaganego przepisami prawa wzorca umowy.

Po podpisaniu, opłaceniu i wysłaniu wniosku w systemie s24 odpowiedź Sądu pojawia się w ciągu 24h.