RODO – w praktyce przedsiębiorstw

RODO obowiązuje wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe. Świadomość pracowników w zakresie tego, jakich zasad przestrzegać, żeby działania firmy były zgodne z RODO jest jednym z podstawowych wymogów rozporządzenia, a w praktyce zabezpiecza organizację przed incydentami i karami finansowymi w tym zakresie.

Prezes zarządu spółki
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.

RODO – w praktyce przedsiębiorstw

Jak interpretować przepisy o ochronie danych osobowych? Czy RODO można w jasny i prosty sposób zrozumieć? Co to znaczy, że RODO jest neutralne technologicznie, jak w tym obszarze zabezpieczyć firmę?

Nasze szkolenie przybliża przepisy o ochronie danych osobowych i daje narzędzia do codziennej pracy. Interdyscyplinarne podejście naszych specjalistów sprawia, że zawiłe pojęcia stają się jasne, a pracownicy zaczynają stosować poznane metody bezpieczeństwa także poza stanowiskiem pracy.

Celem szkolenia jest zrozumienie RODO i zasad związanych z ochroną danych osobowych (także zabezpieczeń technicznych i IT). Nasi eksperci sprawią, że uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz poznają podstawowe narzędzia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – czym jest RODO, jak je rozumieć?
 2. Czy to ma sens? Zalety wdrożenia
 • Wdrożenie RODO, a usprawnienie przedsiębiorstwa
 • Jakie procedury należy przygotować
 • Jak uniknąć kary z RODO
 1. Podstawowe pojęcia – wyjaśnienie definicji z RODO
 • Czym są dane osobowe i co oznacza w praktyce pojęcie przetwarzania danych?
 • Zgoda – czy zawsze jest wymagana?
 • Podejście oparte na ryzyku
 • Zasada minimalizmu oraz prywatności (privacy by design oraz privacy by default)
 1. Kto jest kim?
 • Administrator danych a podmiot przetwarzający
 • Rola inspektora inspektora ochrony danych osobowych
 • Rola administratora systemu informatycznego
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zbiór najważniejszych zasad związanych z ochroną danych osobowych
 • Jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe w systemach informatycznych
 • Obowiązek informacyjny
 1. Jakie prawa mają osoby fizyczne – jak realizować je w praktyce?
 • Prawo dostępu do danych oraz do ich aktualizacji
 • Prawo do bycia zapomnianym – co oznacza w rzeczywistości
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Sprzeciw oraz skarga do organu nadzoru
 • Czy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?
 1. Prawo pracy (rekrutacja), a RODO
 • Zmiany w Kodeksie pracy po 4 maja 2019 r.
 • Monitoring w miejscu pracy
 • Przetwarzanie wizerunku
 1. Bezpieczeństwo IT
 • Zagrożenia dla systemów IT
 • Bezpieczna praca z pocztą i Internetem
 1. Zgłaszanie naruszenia do organu nadzoru
 2. Przebieg kontroli w praktyce
 3. Kary za naruszenia
 • Rodzaje kar i ich wysokość
 • Zasady nakładania kar
 • Możliwości odwoławcze

 

 

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.