Przeciwdziałanie eksmisji

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że nastąpi licytacja Twojego majątku, a cała sytuacja wzbudza w Tobie głęboki niepokój? Zdajemy sobie sprawę, że kłopoty finansowe mogą przytrafić się każdemu. W tych trudnych okolicznościach proponujemy Ci naszą pomoc.

Przeciwdziałanie eksmisji

Pomagamy w zabezpieczeniu majątku oraz umożliwiamy powrót do normalnego życia – nawet w sytuacji aktywnej egzekucji komorniczej. Poprowadzimy w Twoim imieniu rozmowy bezpośrednio z komornikiem, wierzycielami, bankami, czy też firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ważne, żebyś uświadomił sobie, że licytacja komornicza jest jednym z najgorszych sposobów na spłatę Twoich wierzycieli. Bardzo często majątek, pochodzący ze sprzedaży nieruchomości w procesie licytacji komorniczej nie zaspokaja całości roszczeń wierzycieli. Wiąże się to z niepotrzebnymi stratami finansowymi oraz dodatkowymi, niespłaconymi długami, które dalej będą na Tobie ciążyć. Same działania komornicze umożliwiają uzyskanie jedynie 60-70% realnej wartości licytowanej nieruchomości. Pozostała część nierzadko przepada.

Pamiętaj, że długi to nie problem – to wyzwanie, z którym należy się zmierzyć i wygrać. Trzeba jednak wiedzieć, w jaki sposób tego dokonać.

Jeśli otrzymałeś zawiadomienie od komornika o wszczęciu działań egzekucyjnych, przystąpieniu do opisu i oszacowania lub o jakichkolwiek innych czynnościach organu egzekucyjnego lub wierzyciela,  skontaktuj się z nami niezwłocznie. Przeanalizujemy Twoją sytuację i przedstawimy Ci czynności, które możemy wspólnie podjąć – nawet, gdy wyznaczono już termin licytacji komorniczej.