Optymalizacje podatkowe

Optymalizacja podatkowa to zminimalizowanie obciążeń podatkowych. Plany optymalizacyjnej mogą dotyczyć zarówno podatku od towarów i usług (VAT) jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Prezes zarządu spółki
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.

Optymalizacje podatkowe

Planowanie podatków wykonuje się w przedsiębiorstwach. Wybór określonej metody planowania podatkowego zależy od konkretnych potrzeb i możliwości, a rozwiązania oferowane przez są każdorazowo szyte na miarę. Planowanie podatkowe jest działaniem legalnym, bowiem w prawie polskim nie istnieje przepis, który nakazywałby aby spółka lub osoba płaciła najwyższy możliwy podatek. Dlatego też minimalizowanie obciążeń podatkowych jest praktyką jak najbardziej legalną.

Czy wiesz że wyłącznie na gruncie polskiego prawa:

 • Nowe firmy, które rozpoczęły działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego oraz mali podatnicy mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym aktywa te zostały wprowadzone do ewidencji.
 • Firmy mogą skorzystać z możliwości wpłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu złożonym za rok poprzedni.
 • Firmy mogą również skorzystać z tzw. kredytu podatkowego, polegającego na odroczeniu płatności z tytułu podatku dochodowego.
 • istnieje możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski w przypadku wierzytelności, których nieściągalność uprawdopodobniono,
 • Koszty związane z zatrudnianiem pracowników są na tyle wysokie, że warto rozpatrzyć możliwość zawierania umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie lub dzieło) zamiast umowy o pracę. Zaletą zawierania umów cywilno-prawnych są niższe obciążenia podatkowe i obciążenia ZUS. Jest to opcja korzystna zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika.
 • Koszty uzyskania dla tego typu umów są znacząco wyższe w porównaniu z kosztami uzyskania dla umów o pracę i mogą wynieść nawet do 50%. Umowy dzieło nie podlegają składkom ZUS, natomiast w przypadku umów zlecenia istnieje możliwość opłacania niższych składek do ZUS.
 • Można uniknąć zapłaty podwójnego podatku od dywidendy poprzez przekształcenie w kierunku spółki komandytowej,

Międzynarodowe planowanie podatkowe jest możliwe z wykorzystaniem m.in. spółek w państwach, których systemy podatkowe przewidują korzystniejsze formy opodatkowania oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Unikanie opodatkowania (czyli planowanie podatkowe) to jednak nie to samo, co uchylanie się od opodatkowania. Różnica jest zasadnicza: żeby uniknąć opodatkowania, szukamy takich rozwiązań w prawie, które pozwolą ustalić jak najniższą stawkę zobowiązania; uchylanie się natomiast polega na zaniechaniu płacenia podatków, mimo że zostały one zgodnie z prawem naliczone.

Oferujemy:

 • audyty podatkowe;
 • optymalizację międzynarodową;
 • wdrażanie wykorzystania ulgi zwolnień;
 • zmiany charakteru procesów i ich treści.