Odpowiedzialność członków zarządu

Kodeks spółek handlowych w art. 299 wprowadza instytucję solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowi on, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Z opisem wspomnianej instytucji i omówieniem przesłanek tej odpowiedzialności możesz zapoznać się w artykule odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania sp. z o.o. – art. 299 ksh w praktyce.

Odpowiedzialność członków zarządu

Jako Kancelaria posiadamy bogate doświadczenie w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki. Nie prowadzimy selekcji klientów, w związku z czym stosujemy wyłącznie sprawdzone metody działania. Pozwalają one na:

  • Wyegzekwowanie należności pieniężnych dla wierzycieli, którzy nie uzyskali wcześniej zapłaty w wyniku postępowań sądowych i egzekucyjnych, prowadzonych przeciwko sp. z o.o.;
  • Podjęcie próby uchylenia się od odpowiedzialności przez członków zarządu. Celem jest uniemożliwienie pociągnięcia ich do odpowiedzialności za błędy wcześniejszych czy późniejszych członków zarządu danej spółki.

Ze świadczonych przez naszą Kancelarię usług mogą więc skorzystać podmioty stojące po obu stronach barykady – zarówno osoby personalnie związane ze pozwaną wcześniej spółką, jak i wierzyciele, którzy starają się uzyskać spłatę zaciągniętych przez spółkę zobowiązań. Działania, które podejmujemy, dostosowujemy więc indywidualnie do celu przedstawionego przez każdego z naszych Klientów.