Księgowość i Kadry

Zewnętrzna ksiegowość prowadzona dla Was przez Naszą firmę ma wiele zalet. Nie musisz tworzyć miejsca pracy, organizować przestrzeni biurowej, sprzętu oraz oprogramowania, opłacać składek czy śledzenia nowych szkoleń w zakresie podatkowym. Kolejnym plusem przemawiającym za wybraniem księgowości zewnętrznej jest brak ryzyka związanego z odpowiedzialnością za nieścisłości w rozliczeniach podatkowych itd. To my ponosimy ryzyko i odpowiedzialność finansową.

Księgowość i Kadry

Obsługa księgowa i kadrowa wykonywana jest kompleksowo przez wyspecjalizowany zespół. Stawiamy na jakość ale też na komunikację, kontakt i sprawność. Odbieramy telefony, odpisujemy na maile, jesteśmy na WhatsApp. Naszą ofertę stworzyliśmy  dla firm, które chcą się zająć tylko i wyłącznie działalnością operacyjną, a resztę usług około-biznesowych chcą zlecić na zewnątrz.

Przydatne dokumenty:

 1. TUTAJ mogą Państwo pobrać ankietę pomocną w zakresie wyceny kosztów prowadzenia księgowości.
 2. TUTAJ mogą Państwo pobrać ofertę ogólną w zakresie prowadzenia księgowości.
 3. TUTAJ mogą Państwo pobrać ofertę dla podatnika w zakresie możliwości wykorzystania ulgi IP BOX.

Oferujemy:

Księgowość:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych),
 • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie i składanie niezbędnych deklaracji miesięcznych np. VAT, PIT, CIT, JPK,
 • sporządzanie i składanie informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE,
 • rozliczenia ZUS właściciela, wspólników,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • opracowanie oraz wdrożenie zasad polityki rachunkowości razem z zakładowym planem kont,
 • rozliczenie roczne właściciela, wspólników firmy,
 • reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS,
 • rozliczanie ulgi za złe długi w VAT i PIT/CIT,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z MSR/MSSF,
 • sporządzanie dokumentacji cen transakcyjnych,
 • rozliczanie ulgi IP BOX/B+R,
 • sporządzanie lub aktualizacja polityki rachunkowości we współpracy z Klientem,
 • przygotowanie raportowania finansowego np. na potrzeby sprawozdawczości zarządczej, dla celów konsolidacji

Kadry i płace:

 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,
 • obliczanie należności publiczno-prawnych (ZUS, PIT),
 • przygotowywanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich),
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników PIT-11, PIT-8, PIT-40,
 • wdrażanie PPK,
 • zatrudnianie cudzoziemców.

Obsługa podatkowa:

 • wdrażanie rozwiązań obniżających wysokość płaconych podatków,
 • weryfikacja wymaganych prawem deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
 • monitorowanie poziomu zobowiązań podatkowych zleceniodawcy oraz wskazywanie rozwiązań w tym zakresie
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
 • prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu podatnika
 • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli).