IP BOX

IP BOX to preferencyjne opodatkowanie pewnej grupy dochodów 5% stawką podatkową. IP BOX jest neutralny w zakresie VAT, to po prostu inny podatek. Firmy zajmujące się tworzeniem programów komputerowych będą jednymi z największych beneficjentów IP BOX. 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej, tylko jak to zastosować w praktyce?

Prezes Zarządu / Założyciel

IP BOX

Dochody otrzymywane z tytułu komercjalizacji:

 • patentu,
 • wzoru użytkowego,
 • wzoru przemysłowego,
 • dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego
 • topografii układu scalonego
 • autorskiego prawa do programu komputerowego.

– opodatkowane są stawką 5%.

Stawkę 5% można stosować od dnia złożenia wniosku do UP RP. Dochód rozumiany jest szeroko i obejmuje wynagrodzenie:

 • z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych, dotyczących IP,
 • ze sprzedaży IP,
 • z IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z IP. 

Syntetyczne przykłady wdrożenia IP BOX:

Patent. Producent maszyn budowlanych, prowadzący również działalność badawczo-rozwojową, w ramach której zaprojektował nową maszynę, posiadającą parametry umożliwiającą szybszą i bezpieczniejszą pracę przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Producent złożył zgłoszenie wynalazku w UP i od tego dnia dochody ze sprzedaż tej maszyny opodatkowuje z uwzględnieniem preferencyjnej stawki 5%.

Wzór użytkowy.Producent akcesoriów telekomunikacyjnychprowadzi również działalność badawczo-rozwojową, której efektem jest, opracowanie znacznie ulepszonego modelu anteny nadawczej, który charakteryzuje się dotychczas niespotykanym zasięgiem. Podatnik postanowił zapewnić ochronę swojego nowego rozwiązania za pomocą instytucji wzoru użytkowego. UP uznał, że wniosek dotyczy przedmiotu o trwałej postaci, który będzie miał znaczenie o charakterze praktycznym przy korzystaniu z wyrobu. Dochody uzyskane w ramach sprzedaży nowego rozwiązania producent może objąć preferencyjną 5% stawką podatkową.

Wzór przemysłowy. Producent mebli w ramach prowadzonej również działalność badawczo-rozwojową opracował nowy materac leczniczy chrakteryzujący się wcześniej niespotykanym bardzo dużym komfortem użytkowania. UP uznał, że ogólne wrażenie, jakie wywołuje produkt na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez produkt wykorzystujący wzór publicznie udostępniony oraz że wrażenie to nie dotyczy tylko aspektów wizualnych, ale i dotykowych. W konsekwencji, producent może odpowiednio obliczone dochody uzyskane ze sprzedaży nowego materacu objąć preferencyjną 5% stawką opodatkowania. W związku z tym, że producent sprzedaje materace tylko z stelażem łóżka, a materac to 60% wartości zestawu, od 60% dochodu płaci 5% podatek, zaś od 40% dochodu płaci 19% podatek.

W tej sprawie warto zaufać specjalistom. Zasięgnij porady naszych prawników i księgowych, aby dowiedzieć się jak wdrożyć IP BOX w Twojej firmie. Planujemy, wdrażamy, rozliczamy.

Najbliższe warsztaty dotyczące aspektów prawnych i podatkowych znajdziesz TUTAJ.