Najczęściej Zadawane Pytania

Zapoznaj się

Pozew o zapłatę należy opłacić kwotą odpowiadającą 5% dochodzonego roszczenia. Czyli mając niezapłaconą fakturę na 30 000,00 zł, przy wniesieniu sprawy do sądu, trzeba liczyć się z wydatkiem 1 500,00 zł opłaty sądowej. Od tej zasady są wyjątki, gdyż pozew może podlegać opłatom stałym. Standardem jest jednak 5%.

Możesz wraz z wniesieniem pozwu złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów, przy czym wymaga to udokumentowania, że nie dysponuje się odpowiednimi środkami. O ile w przypadku osób fizycznych takie zwolnienie udaje się uzyskać, to w przypadku przedsiębiorców jest to rzadkość. Znamy jednak inne sposoby, które przy większych kwotach, pozwalają na zredukowanie opłat sądowych do minimum.

Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości około 6 miesięcy. W praktyce jednak znacznie dłużej. Wszystko zależy głównie od tego do jakiego trybu postępowania sprawa zostanie skierowana, na jakiego sędziego trafimy (czy nie pójdzie np. na urlop) oraz jak będzie się zachowywała strona przeciwna (czy nie będzie celowo przedłużać postępowania). W przypadku prostej sprawy o zapłatę na podstawie faktur postępowanie zakończy się w terminie 3-9 miesięcy. W przypadku dużej sprawy o niezapłacone wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót budowlanych, z 10 świadkami oraz opinią biegłego czas postępowania to 2-3 lata.

Standardowe terminy przedawnienia od 2019 r. to 6 lat, a dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą – 3 lata. Występują jednak w przepisach też inne terminy przedawnienia i dla przedsiębiorców bardzo istotnym jest skrócony termin 2 letni, dla roszczeń dochodzonych z faktur.

Jak najbardziej tak, za kwotę 750 zł możemy sprawdzić czy i co konkretnie ma na siebie osoba – jakie ruchomości/nieruchomości/prawa majątkowe, a także jaki ma adres oraz czy ma na siebie zarejestrowane numery telefonów.

To bardzo dobrze, takie lubimy najbardziej. Nie będziemy czekać z założonymi rękoma na to, jakie dowody zostaną nam dostarczone. Wskażemy co DOBRZE, aby się znalazło i CO POWINNO ZOSTAĆ WYKAZANE według odpowiedzi świadków, celem wygrania sprawy.

Opieramy się na ministerialnych stawkach dot. wartości przedmiotu sprawy (strona 2 – stawki minimalne). Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000265/O/D20180265.pdf. Zważywszy jednak, że sprawy są o różnym stopniu skomplikowania wynagrodzenie może ulec modyfikacji.

To zależy od branży klienta, prawników świadczących obsługę oraz ilości wykupionych godzin. Umowa jest podpisywana na stały abonament godzin do wykorzystania w przeciągu miesiąca, przy czym można je użyć w ramach kwartału (czyli niewykorzystane godziny w np. styczniu i lutym są możliwe do wykorzystania również w marcu). W przypadku branży nowych technologii, podatków, kryptowalut, specjalistycznych procesów budowlanych, CBD i innych wąskich dziedzin stawki: konsultacja (pierwsze spotkanie) jak i obsługa prawna bez abonamentu prowadzona jest w stawce 475 zł netto/h (na żywo/zdalnie). W przypadku większych zleceń wynagrodzenie jest ustalane ryczałtowo. W razie stałej obsługi wynagrodzenie to 375 zł netto/h w ramach abonamentu. W przypadku obsługi prawnej związanej z kryptowalutami, konsultacja (pierwsze spotkanie), jak i reszta usług w zakresie obsługi bez abonamentu prowadzone są w stawce 521 zł netto/h (na żywo/zdalnie). W przypadku większych zleceń wynagrodzenie jest ustalane ryczałtowo. W razie stałej obsługi przy kryptowalutach wynagrodzenie to 395 zł netto/h w ramach abonamentu.

Rozliczamy się na podstawie raportów, które są przesyłane na koniec każdego miesiąca. Przy większych zleceniach (np. analiza dużej umowy), na zapytanie klienta, informujemy o szacunkowym potrzebnym czasie na jego wykonanie.

Jesteśmy bardzo kreatywni, nie prowadzimy spraw dla samego prowadzenia, chcemy je wygrywać. Przygotowujemy się do ewentualnego procesu jeszcze zanim on nastąpi. Obsługując klienta musimy poznać jego branżę. Nie można prowadzić obsługi prawnej przedsiębiorcy nie rozumiejąc jego biznesu oraz problemów z jakimi się spotyka. U nas nie dostaniesz ogólnych opinii prawnych z których nic nie będzie wynikało. Analizy nie są robione na ilość stron, a na jakość. Otrzymasz oczywiście podstawy na czym opieramy nasze wnioski, ale konkluzja będzie krótka z jasnymi odpowiedziami TAK/NIE, bądź co konkretnie należy zrobić. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym/mailowym oraz przez komunikator WhatsApp (grupa przedsiębiorca-prawnik, do bieżących zapytań).