Płacimy za długi szpitali – kupimy Twój dług

Szpitale często borykają się z problemami finansowymi, w tym z zadłużeniem. To bardzo powszechne zjawisko. Zadłużenie szpitali jest wynikiem skomplikowanego systemu finansowania opieki zdrowotnej, wysokich kosztów inwestycji oraz problemów z płynnością finansową i zarządzaniem. Każdy kto zajmuje się obsługiwaniem placówek medycznych, doskonale ma świadomość z czym wiąże się nie tylko ryzyko braku zapłaty w terminie, ale również konieczności windykacji. Przy zakupie sprzętu medycznego często dochodzi do opóźnień w płatnościach i długich terminów spłacania należności. Nie każdy przedsiębiorca może jednak na to sobie pozwolić, gdyż również ma swoje zobowiązania. Co jeśli wykonałeś usługę lub sprzedałeś swoje produkty szpitalowi i nadal czekasz na zapłatę? Doskonale. Płacimy za długi szpitali. W jaki sposób możemy Ci pomóc? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

Dlaczego szpitale mają długi u swoich dostawców?

Powodów jest kilka i warto w skrócie omówić, dlaczego często szpitale nie spłacają swoich zobowiązań. W tym zakresie warto mieć na uwadze, że podmioty publiczne zaopatrują się w sprzęt poprzez m.in. przetarg na sprzęt medyczny. To formalny proces, w którym szpital lub inna instytucja medyczna ogłasza swoje zapotrzebowanie na określone produkty i zaprasza dostawców do składania ofert. Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny, jakości oraz warunków dostawy. Następnie z kolei często dochodzi do sytuacji, w której szpital jest zadłużony, a Ty jako dostawca musisz windykować swoją należność. Z czego jednak konkretnie wynikają długi szpitali?

 

Z pewnością trzeba mieć na uwadze, że publiczne szpitale często są niedofinansowane przez państwo, co ogranicza ich budżet na zakupy i inwestycje. Refundacje ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) często nie pokrywają pełnych kosztów leczenia pacjentów i zakupu sprzętu, co prowadzi do niedoborów finansowych. Dodatkowo  Szpitale mogą mieć trudności z utrzymaniem płynności finansowej, co utrudnia terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców sprzętu. To właśnie dla tego występują opóźnienia w płatnościach i szpitale często mają długie terminy w spłacie za dostarczony sprzęt, co prowadzi do narastania zadłużenia wobec dostawców. 

Co zrobić jeśli Twoim dłużnikiem jest szpital? Kupimy Twoje długi!

Utrzymanie personelu medycznego, administracyjnego oraz koszty operacyjne po stronie placówek publicznych to niezwykle trudne zadanie. Mamy świadomość, że istnieją różne czynniki, które pochłaniają dużą część budżetu szpitali, ograniczając środki dostępne na inwestycje w sprzęt. Szpitale często mają ograniczone możliwości generowania dodatkowych dochodów poza finansowaniem publicznym, co utrudnia pokrycie wysokich kosztów sprzętu. Jako dostawca nie pozostajesz jednak bez żadnych perspektywy na odzyskanie własnej należności. Szczególnie, że Ty także ponosisz koszty operacyjne czy administracyjne i nie otrzymujesz od szpitala kapitału, który chciałbyś przeznaczyć na ich spłatę. W takiej sytuacji to my zapłacimy za dług szpitala, ale to jedynie uproszczenie całego procesu. Rozwiązujemy problem związany z tym, że placówki medyczne nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Po podpisaniu umowy przelewamy do Ciebie kwotę główną, czyli środki, które winny jest szpital. Następnie odzyskujemy Twój dług już na własne konto.

Twój dłużnik to szpital i nie wiesz, jak się za to zabrać?

W takim wypadku pierwszym krokiem jest napisanie do mnie maila. Opisz mi swoją sytuację, a także załącz wszelkie dokumenty ułatwiające zapoznanie się z Twoją sprawą. Postaram się na tej podstawie doradzić Ci, jak najlepiej podejść do problemu. Oferuję również usługi rozliczeniowe – możemy zajmować się rozliczeniami z Twoim kontrahentem lub współpracować z Twoją księgowością. Dopasujemy nasze metody do Twoich potrzeb i przede wszystkim rozwiążemy kwestię windykacji szpitala. Zapraszam do kontaktu.

Kto może zrezygnować z VAT w 2024?

Podatek VAT (podatek od towarów i usług) w Polsce jest podatkiem pośrednim, który obciąża większość towarów bądź usług sprzedawanych na terenie kraju. To niezwykle powszechne zobowiązanie, które naliczane jest na każdym etapie produkcji lub dystrybucji. Ostatecznie ponoszony jest przez konsumenta. Podatek jest obliczany od wartości dodanej na każdym etapie, a Ty jako przedsiębiorca masz prawo do odliczenia VAT zapłaconego przy zakupach od VAT należnego od sprzedaży. To standardowa procedura, która jest znana każdemu niezależnie czy jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, czy też prowadzisz biznes w formie spółki. W ramach VAT obowiązują także różne stawki. Podstawowa to 23% i obejmuje większość towarów oraz usług. Istnieją także obniżone stawki tj. 8%, 5% lub nawet 0%. Więcej na temat stawki np. na produkty spożywcze przeczytasz w artykule pod tym linkiem. W tym wpisie z kolei skupimy się na nieco innym aspekcie VAT, a mianowicie – kto i kiedy może zrezygnować z VAT w 2024? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie tutaj.

Kiedy jesteś zobowiązany do opłaty VAT?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji jako podatnicy VAT, jeżeli ich roczny obrót przekracza określony limit (w 2023 roku limit ten wynosił 200 000 zł). Przewidziana została jednak zmiana limitu VAT. Jeśli już podlegasz pod zobowiązanie tego rodzaju, musisz wystawiać faktury VAT przy sprzedaży towarów i usług oraz prowadzić odpowiednią ewidencję. Przedsiębiorcy składają też okresowe deklaracje VAT i odprowadzają należny podatek do urzędu skarbowego. To standardowa procedura. Klasycznym rozwiązaniem jest także to, że firmy  mogą odliczyć VAT naliczony przy zakupach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od VAT należnego. Natomiast w przypadku, gdy VAT naliczony jest wyższy niż należny, masz prawo ubiegać się o zwrot różnicy lub przenieść ją na kolejne okresy rozliczeniowe.

Kto może zrezygnować z VAT w Polsce?

Nawiązując do poprzedniego akapitu, jeśli nie przekraczasz obowiązującego progu – nie musisz rejestrować się do VAT. Dodatkowo zrezygnować z podatku mogą także przedsiębiorstwa, które nie są na liście obowiązkowych płatników. Warto także mieć na uwadze, że niektóre towary i usługi są zwolnione z VAT, np. usługi medyczne, edukacyjne, finansowe. Więcej na ten temat przeczytasz w jednym z wcześniejszych artykułów. W skrócie jedna będzie to stosunkowo rozbudowana kategoria usług, a mianowicie:

  • medyczne i opieki zdrowotnej.
  • edukacyjne (szkoły, uczelnie, kursy).
  • finansowe (banki, ubezpieczenia).
  • socjalne i opiekuńcze.
  • kulturalne (muzea, teatry).

 

W jaki sposób możesz zrezygnować z VAT?

Jeśli tylko przysługuje Ci taka możliwość, a także przeanalizowałeś wszelkie za oraz przeciw, to możesz z podatku zrezygnować. W zasadzie jest to dość uproszczone stwierdzenie, ponieważ jako przedsiębiorca zaczynasz po prostu korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Wystarczy w tym celu złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, zaznaczając w nim odpowiednie sekcje dotyczące zwolnienia. Powrót polega na zmianie statusu podatnika z podatnika VAT czynnego na podatnika VAT biernego. Trzeba pamiętać, że możesz to zrobić w terminie 7 dni od dnia, w którym podjąłeś decyzję o wyborze zwolnienia.

Jak zmiany podatkowe w 2024 roku wpłyną na Twój biznes?

Jeśli zastanawiasz się, jak zmiany podatkowe podjęte początkiem roku mogą wpłynąć na Twoją firmę, zachęcam do skontaktowania się ze mną drogą mailową. Oferuję indywidualne podejście do Twojej sytuacji, analizując możliwe rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Przeanalizuję również, w jaki sposób Twoja firma może dostosować się do nowych przepisów podatkowych. Warto zwrócić uwagę, że niektóre zmiany mogą obejmować wyjątki, więc ważne jest sprawdzenie, czy Twoja działalność może do nich należeć. Zapraszam do kontaktu.

 

Interpretacja podatkowa w 2024 – na czym to polega?

Prowadzenie biznesu wymaga znajomości nie tylko branży, w której działasz. Istotne jest również zrozumienie i dopasowanie przepisów prawnych bezpośrednio pod potrzeby Twojej działalności. Nie chodzi jednak o omijanie prawa, a wykorzystywanie możliwości oddanych przez ustawodawcę w ręce przedsiębiorcy. Takim narzędziem są interpretacje podatkowe. Jeśli zostaną one rozpatrzone pozytywnie, to pozostają wiążące dla organów podatkowych w odniesieniu do podatnika, który wystąpił o interpretację. Wszystko pod warunkiem, że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe opisane we wniosku są zgodne z rzeczywistością. W wielu przypadkach pozwalają one zabezpieczyć sytuację firmy w przypadku braku jasności w odniesieniu do obecnie funkcjonujących przepisów. Czym jest interpretacja podatkowa? Dlaczego warto ją otrzymać w 2024 r.? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

Czym jest interpretacja podatkowa?

Interpretacja podatkowa w świetle prawa polskiego to oficjalna wykładnia przepisów prawa podatkowego. Dokonywana jest przez organy podatkowe na wniosek podatnika. Służy ona zapewnieniu jednolitego stosowania prawa podatkowego oraz ochronie podatników przed negatywnymi konsekwencjami różnorodnych interpretacji tych samych przepisów. Interpretacja podatkowa znajduje swoją podstawę prawną jako instytucja w Ustawie Ordynacja podatkowa. Co do zasady podatnik występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Powinien on zawierać szczegółowy opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz wyjaśnienie, dlaczego podatnik uważa, że jego interpretacja przepisów jest prawidłowa. Przykładem, kiedy proponujemy np., aby uzyskać korzystne rozpatrzenie interpretacji podatkowej jest ubieganie się o IP BOX.  Dlaczego? Ponieważ podatnik, który postępuje zgodnie z wydaną interpretacją, jest chroniony przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi. O to właśnie nam chodzi w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. 

W jaki sposób wydawana jest interpretacja pisemna?

Decyzje organów podatkowych wydawane są są w formie pisemnej. Mają one obowiązek wydać interpretację w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Z reguły jednak wszystko rozpatrywane jest nieco wcześniej, ale dużo zależy od stopnia skomplikowania sprawy. W celu otrzymania należy wnieść opłatę w wysokości 40 zł za jeden stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Podatnik ma również prawo zaskarżyć negatywną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), a następnie, w przypadku dalszych niezgodności, do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Dlaczego występujemy po interpretację podatkową w przypadku IP BOX?

Ze względu na złożoność przepisów dotyczących ulg podatkowych związanych z dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. IP Box to preferencyjna stawka podatku dochodowego, która ma na celu zachęcanie przedsiębiorców do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i komercjalizacji wyników tych prac. W Polsce, dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej mogą być opodatkowane stawką 5% zamiast standardowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub osób fizycznych (PIT). Interpretacja indywidualna pozwala uzyskać pewność, że w odniesieniu do Twojej działalności np. jako programisty – otrzymasz zabezpieczenie. Dzięki temu na wypadek np. zdarzenia przyszłego nie musisz obawiać się w pewnym uproszczeniu sankcji np. karno-skarbowych. 

Przykład zastosowania interpretacji indywidualnej przy IP BOX

Firma technologiczna opracowała nowy algorytm, który został zgłoszony do ochrony jako patent. Przedsiębiorstwo planuje komercjalizować ten algorytm i uzyskiwać z niego dochody. Podmiot może też złożyć wniosek o interpretację podatkową, aby upewnić się, że dochody z tego patentu kwalifikują się do opodatkowania preferencyjną stawką 5% w ramach IP BOX. Interpretacja potwierdzi, czy sposób kalkulacji dochodów oraz warunki spełniane przez firmę są zgodne z obowiązującymi przepisami. W tym aspekcie odnieść można ten mechanizm do innego, dowolnego typu działalności, w którym zastosowanie znajdzie ta preferencja podatkowa.

Zastanawiasz się nad wykorzystaniem korzyści związanych z interpretacją podatkową?

W takim wypadku proponuję, abyś skontaktował się ze mną telefonicznie lub mailowo. Opisz mi profil swojej działalności. Możesz to zrobić mailowo załączając wszelkie pliki, które pozwolą mi przybliżyć i przeanalizować Twoją branżę oraz dostępne możliwości. Umówimy się też na spotkanie lub zaprezentuje dopasowane do Ciebie rozwiązania za pośrednictwem wiadomości. Zapraszam do kontaktu.

 

Trzy rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy przekształceniu

Przekształcenie firmy jest procesem, który powoduje zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Może przyjmować różne rodzaje: w tym przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę czy zmianę formy spółki. Cele przekształcenia mogą być zróżnicowane. Firmy mogą próbować dostosować swoje struktury do zmieniających się potrzeb biznesowych bądź np. przeprowadzić optymalizację podatkową, do której wymagane jest przejście na inny rodzaj działalności. Przekształcenie czasami prowadzi także do, zmniejszenie ryzyka osobistego właścicieli, gdy np. JDG przekształca się w spółkę z o.o. Na co należy zwrócić uwagę przy przekształceniu? Które trzy rzeczy mogą być dla Ciebie bardziej niż istotne? Dowiedz się się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

W jaki sposób możesz przekształcić firmę?

Warto przedstawić kilka możliwości w zakresie przekształcenia. Pozwoli to nakreślić w sposób indywidualny potrzeby poszczególnych biznesów, a także przyczyny, dla których konkretne firmy decydują się na zmianę formy prawnej. W wielu przypadkach podstawowym rozwiązaniem jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową np. spółkę z o.o.. Wynika to przede wszystkim z potrzeby zabezpieczenia majątku osobistego. Proces ten wymaga przygotowania planu przekształcenia, wyceny majątku firmy, sporządzenia aktu notarialnego i rejestracji nowej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wielu przedsiębiorców decyduje się również na przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną lub inną spółkę osobową. Pozwala to na utworzenie lepszej struktury zarządzania i zwiększenie przejrzystości finansowej. Przekształcenie wymaga jednak zgody wszystkich wspólników oraz przygotowania odpowiednich dokumentów. Istnieje jeszcze kilka możliwych kombinacji, jednak w celu przybliżenia, dlaczego warto zmieniać formę prawną – wystarczą powyższe przykłady.

Etapy procesu przekształcenia – na co warto zwrócić uwagę?

Właściciele firmy lub wspólnicy muszą nie tylko podjąć formalną decyzję o przekształceniu, ale często również uzyskać zgody wszystkich wspólników lub akcjonariuszy. Pozostaje to uzależnione od konkretnego przypadku. Warto także określić tzw. plan przekształcenia, który zawierał będzie. właściwe uzasadnienie ekonomiczne, wycenę majątku firmy czy projekt nowego aktu założycielskiego. W tym zakresie będzie to np. umowa spółki. Do tego dochodzi również sprawozdanie finansowe, które pozwoli zapoznać się bliżej z aktywami podmiotu. 

 

Sprawozdanie finansowe ułatwi też wycenę majątku firmy, co zresztą stanowi kluczowy element przekształcenia, ponieważ określa wartość wniesioną do nowej firmy. W zależności od rodzaju bieżącej formy prawnej, wymagane może być sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego przekształcenie. Nowa spółka musi też zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wymaga to złożenia odpowiednich dokumentów i uiszczenia opłat rejestracyjnych. 

Możliwe negatywne skutki i wyzwania wynikające z przekształcenia

W przypadku przekształcenia, należy wziąć pod uwagę potencjalne ryzyka. O ile ograniczenie odpowiedzialności osobistej stanowi znaczący atut w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – należy pamiętać również o kosztach przekształcenia. Dodatkowo cała procedura wymaga czasu, jednak więcej dowiesz się w poniższym, krótkim materiale w formie wideo.

Zastanawiasz się nad przekształceniem?

Przekształcenie firmy jest skomplikowanym, ale często niezbędnym procesem, który może przynieść wiele korzyści. Zwiększenie elastyczności operacyjnej lub lepsze możliwości finansowania to kluczowe aspekty, o które warto zadbać. Należy mieć jednak na uwadze potencjalne ryzyka, a także ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli jesteś zainteresowany przekształceniem, napisz do mnie maila. Opisz w nim szczegóły i załącz wszelkie dokumenty, które pozwolą mi zapoznać się z Twoją działalnością. Na tej podstawie dokonam analizy i przedstawię możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

KSEF od lutego 2026 r.

Krajowy System e-Faktur (KSEF) to rozwiązanie wprowadzane obecnie w Polsce. Docelowo ma umożliwiać wystawianie, odbieranie oraz przechowywanie faktur w formacie elektronicznym. Wszystko z kolei ma być zintegrowane i upraszczać rozliczenia. KSEF jest zarządzany przez Ministerstwo Finansów i stanowi część szerszych zmian w polskim systemie podatkowym, mających na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesów związanych z fakturowaniem oraz kontrolą podatkową. Niestety wejście w życie KSEF opóźnia się, wspominaliśmy już o tym w jednym z naszych wcześniejszych materiałów, który znajdziesz tutaj. W tym artykule dowiesz się kiedy konkretnie ma zostać wprowadzony docelowo Krajowy System e-Faktur, a także w jakim celu został on opracowany.

Czy KSEF jest faktycznie potrzebny polskim przedsiębiorcom?

Odpowiedź na to pytanie jest zależna od wielu czynników. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF) w Polsce jest motywowane kilkoma kluczowymi celami. Polskim organom zależy na zwiększeniu efektywności administracji skarbowej. System będzie pozwalał łatwej monitorować wszelkie transakcje dokonywane przez przedsiębiorców. To natomiast ułatwi organom sprawowanie pieczy nad przepływem środków pomiędzy poszczególnymi podmiotami, a przez to pełniejszą kontrolę podatkową. Z innej strony jednak KSEF pozostaje równoznaczny z  automatyzacją procesów. Elektroniczny system fakturowania umożliwia przetwarzanie faktur elektronicznie, co redukuje czas i zasoby potrzebne do ręcznego wprowadzania danych i kontroli dokumentów. Automatyczne sprawdzanie faktur w czasie rzeczywistym natomiast pomaga w identyfikacji nieprawidłowości i oszustw związanych z podatkiem VAT, co przyczynia się do zmniejszenia luki VAT.

Kto jest docelowym odbiorcą Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF)?

Podstawowo są to ogólnie pojmowani przedsiębiorcy. Oznacza to, że w katalog ten wpisują się zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże przedsiębiorstwa. Wszystkie jednak skorzystają z automatyzacji i lepszej kontroli nad fakturami oraz zgodności z przepisami podatkowymi. Natomiast te mniejsze podmioty mogą korzystać z KSEF do uproszczenia procesów księgowych i obniżenia kosztów administracyjnych.

 

Z drugiej strony skorzysta na tym przede wszystkim administracja skarbowa. Urzędy skarbowe będą mogły szybciej i skuteczniej monitorować transakcje, co ułatwi identyfikację i zapobieganie nadużyciom podatkowym. Jeśli chodzi o samych księgowych i doradców podatkowych, KSEF może usprawnić obsługę klientów i zapewnienia zgodności z najnowszymi przepisami podatkowymi. Nie wiadomo jednak, jak będzie to prezentować się w praktyce, a więc na ten moment lepiej jest podchodzić to tej kwestii jeszcze nieco sceptycznie. Pierwsze doświadczenia z nowym systemem czekają nas dopiero w lutym 2026 r.

Zastanawiasz się nad księgowością dopasowaną do potrzeb Twojej firmy?

W takim wypadku warto przeanalizować Twoją działalność w sposób indywidualny. Napisz do mnie maila i opisz mi szczegółowo czym zajmuje się Twoja firma. Na tej podstawie sprawdzimy czy wszelkie procedury związane z ewidencją i księgowością wykonywany są poprawnie. Dodatkowo nasi specjaliści mogą również dokonać oceny prawidłowości opodatkowania. Zapraszamy do kontaktu.