Fundacja Pod Parasolem Prawa

Zapoznaj się

Czym zajmuje się fundacja?

Fundacja „Pod Parasolem Prawa” to wrocławska organizacja pozarządowa zajmująca się udzielaniem pomocy prawnej osobom nieposiadającym wystarczających środków finansowych. Porad prawnych udzielają wolontariusze – radcowie prawni, adwokaci, aplikanci zawodów prawniczych, prawnicy i studenci prawa.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie mediacji
 • Darmowe porady prawne
 • Pomoc przy sporządzaniu dokumentów o zwrot kosztów i pełnomocnika z urzędu
 • Dofinansowanie do wynagrodzenia pełnomocników
 • Prowadzenie sądu polubownego

W ramach porad prawnych pomoc fundacji obejmuje:

 • informację o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać:

 • Osoby nieposiadające wystarczających środków finansowych
 • Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
 • Osoby posiadające ważną kartę dużej rodziny
 • Kombatanci i weterani wojenni
 • Osoby powyżej 75. roku życia
 • Osoby poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej