Lawyer/Prawnik

Wiktoria Ronc

Przeczytaj o mnie

Doświadczenie

Lawyer in matters of construction law, data protection, operation and transformation of companies.

A lawyer working primarily with English speaking clients from the UK. Thanks to Wiktoria you will be able to register your business in Poland or find out how to conduct proceedings in Poland so that the verdict comes down to your best advantage. Find out everything with the help of (description after clicking):

Additionally, she holds a Certificate in Advanced English (C1), which is recognized by over 6,000 institutions worldwide, including universities, employers, and government agencies. In addition, she is also studying Legal English with a view to taking the TOLES (Test of Legal English Skills) exam in the future.

Privately, she is the owner of a one-year-old dog with whom she loves to go for long afternoon walks. In her free time she travels and relaxes during long mountain hikes.

 

Prawnik w sprawach z zakresu prawa budowlanego, RODO oraz obsługi i przekształceń spółek, związany przede wszystkim z klientami z Wielkiej Brytanii obsługiwanymi w głównej mierze w języku angielskim. Dzięki Wiktorii założysz, zarejestrujesz swoją działalność w Polsce i dowiesz się w jaki sposób poprowadzić postępowanie w Polsce tak, aby wyrok zapadł z jak największą korzyścią dla Ciebie. Dowiedz się wszystkiego z pomocą (opis po kliknięciu):

Dodatkowo Wiktoria posiada certyfikat znajomości angielskiego na poziomie C1 (Certificate in Advanced English), który jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe. Ponadto zajmuje się również prawniczym językiem angielskim (Legal English), aby w przyszłości podejść do egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills).

Prywatnie właścicielka rocznego psiaka, z którym uwielbiam chodzić na długie, popołudniowe spacery. W wolnym czasie podróżuje i relaksuje się w czasie długich górskich wycieczek.