Asystent prawny

Patrycja Kulak

Przeczytaj o mnie

Asystent prawny

Doświadczenie

Jestem studentka III roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jestem praktykantą w Kancelarii KHG i pełnię funkcję asystentki radcy prawnego. Zajmuję się m. in. pomocą w prowadzeniu spraw, pisaniem pism procesowych oraz kontaktem z klientami i sądami. Interesuję się prawem cywilnym i gospodarczym.

Poza pracą w Kancelarii aktywnie uczestniczę w Kole Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, działającego na Wydziale Prawa oraz w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Wrocław. Chętnie biorę udział w konferencjach o zasięgu ogólnopolskim z różnych dziedzin prawa. W wolnej chwili sięgam po książkę – jeszcze chętniej pływam.