Prawnik

Patrycja Kulak

Przeczytaj o mnie

Prawnik

Doświadczenie

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuję się prawem cywilnym i gospodarczym. Aktualnie praktykanta w kancelarii, pełni funkcję asystentki radcy prawnego. Zajmuje się m. in. pomocą w prowadzeniu spraw, pisaniem pism procesowych oraz kontaktem z klientami i sądami.

Poza pracą aktywnie uczestniczy w działalności KołaPrawa Międzynarodowego i Europejskiego, aktywnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Wrocław. Chętnie uczestniczy w konferencjach o zasięgu ogólnopolskim z różnych dziedzin prawa, a w wolnej chwili sięga po książkę. Natomiast jeszcze chętniej w ramach odpoczynku od pracy pływa rekreacyjnie.