Jak możemy pomóc?

Inwestycje budowlane wiążą ze znacznymi ryzykami na wielu polach działalności – są to zarówno ryzyka ekonomiczne (wycena prac, kadra, rozliczenia z kontrahentem, windykacja należności, itd.), jak i ryzyka prawne.

Kancelaria poprzez swoją działalność doradczą minimalizuje ryzyka ekonomiczne poprzez wyeliminowanie ryzyk prawnych. Jak to wygląda?  Planowanie każdej inwestycji musi się odbywać zawsze dużo wcześniej niż złożenie podpisu pod umową i rozpoczęcie realizacji. Wtedy wkraczamy my – poprzez analizę ryzyk prawnych na etapie negocjacji z kontrahentem, eliminujemy je (np. sprawdzając umowę) – ten etap jest zasadniczy i często decyduje o tym, czy spór budowlany skończy się w sądzie, czy zostanie rozwiązany pozasądowo (ugodowo). Dobra umowa bowiem i (niestety) dobre „papiery” w trakcie inwestycji to podstawa.

Jeśli natomiast spór już zaistnieje, zawsze dążymy do jego rozwiązania polubownego – jest to zdecydowanie korzystniejsze dla Klienta, biorąc pod uwagę nie tylko finanse czy obciążenie czasowe i stres, ale także – wpływa to na renomę Klienta na rynku – przecież Klient na co dzień ma styczność z innymi przedsiębiorstwami, czy jako podwykonawca, czy też w odwrotnej konfiguracji  – jako GW. Dlatego zawsze dążymy do tego, aby nie palić za Klientem mostów. Można się dogadać pozostając w dobrych relacjach z Kontrahentem.

Jeśli natomiast to się nie uda, reprezentujemy Klienta przed wszelkimi organami krajowymi, sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym.  Prowadzimy także reprezentację za granicą Polski, w szczególności przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Wybierz kategorię ze wskazanych poniżej lub skontaktuj się z nami, jeśli artykułu na interesujący Cię temat nie ma na liście.

Skontaktuj się z nami