Sąd ogłosił upadłość spółki Basel Olten Pharm

24-06-2019

Sąd ogłosił upadłość spółki Basel Olten Pharm

W dniu 11 czerwca 2019 roku ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym upadłość BASEL OLTEN PHARM S.A. Jest to kolejna spółka w upadłości, którą zarządzała rodzina Kąkolewskich.

 

Co to oznacza dla wierzycieli?

 

Przede wszystkim z mocy prawa z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości zachodzi przesłanka do zawieszenia z urzędu przez sąd postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz toczących się przed sądami polubownym. Ma to na celu umożliwienie syndykowi wstąpienia do toczącego się postępowania. Po przystąpieniu syndyka do postępowania jest ono podejmowane i w dalszym ciągu prowadzone.

 

Natomiast postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

 

Nie mniej jednak pozostaje możliwość cofnięcia złożonych pozwów z szansą na odzyskanie dokonanych opłat sądowych od pozwu. Niestety praktyka sądów bywa różna. W analogicznej sytuacji znaleźli się klienci kancelarii, którzy dochodzą swoich roszczeń od Hussar Transport S.A. w upadłości. W dużej części spraw udało się cofnąć pozwy i odzyskać opłaty od pozwów (które są zwracane przez sądy opieszale) a następnie dokonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

 

Wracając do sytuacji upadłej spółki

 

Wskazać należy, że sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Anny Walenciak na ręce którego należy dokonać zgłoszenia wierzytelności a syndykiem masy upadłości uczyniono Katarzynę Uszak, nr licencji 156.

 

Sytuacja upadłościowa Basel Olten Pharm jest o tyle lepsza niż Hussar Transport, gdyż ta pierwsza ze spółek posiada trwały majątek – tzn. sąd poinformował, że zatwierdził warunki sprzedaży w całości przedsiębiorstwa Basel Olten Pharm S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Get Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000707987, za cenę w kwocie 3.900.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych). To oznacza, że już na początku wiemy, że jest jakakolwiek szansa na zaspokojenie chociaż w części należności, niewielkiej prawdopodobnie, zważywszy na ilość wierzycieli oraz wierzytelności jakie mogą zostać zgłoszone w trakcie postępowania.

 

Należy się też liczyć, że postępowanie może potrwać od roku do 3 lat. Niestety tego typu postępowania są długotrwałe. Jak pokazuje praktyka w postępowaniu upadłościowym Hussar Transport S.A. ogłoszono upadłość w dniu 26 października 2018 roku a do chwili obecnej nie ma nawet pierwszej listy wierzytelności.

 

Naszym obecnym klientom w przeciągu kilku dni zostanie przedstawiona koncepcja dalszych działań w sprawie upadłej spółki a wszystkich innych wierzycieli zachęcamy do kontaktu celem reprezentowania ich w postępowaniu upadłościowym oraz nadzorowania ich spraw.

 

Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa w dniu 11 lipca 2019 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *