Budowanie zdolności kredytowej

Kiedy starasz się uzyskać kredyt lub pożyczkę bankową to jednym z pierwszych kroków jakie wykonuje podmiot udzielający finansowania jest ocena czy będziesz w stanie tą pożyczkę lub kredyt spłacić. Oznacza to, że przyznanie finansowania zależy zasadniczo od Twojej zdolności kredytowej. Co kryje się więc pod pojęciem budowania zdolności kredytowej?

Budowanie zdolności kredytowej

Od początku… w procesie oceny zdolności kredytowej brane pod uwagę są takie czynniki jak kwota kredytu, okres kredytowania, wysokość i źródła dochodów, staż pracy, posiadane oszczędności, wielkość rodziny, wiek oraz historię kredytową. W Biurze Informacji Kredytowej (BIK) jest natomiast odnotowywana Twoja historia kredytowa, czyli informacja o tym co robiłeś w przeszłości ze swoimi zobowiązaniami lub czego nie robiłeś. To tam trafia większość danych dotyczących tego jak spłacasz swoje zobowiązania. Oczywiście informacje te mogą działać na Twoją korzyść lub też szkodę.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku chęci uzyskania kredytu np. na spółkę. Tutaj nierzadko potrzebne jest zabezpieczenie przy przekroczeniu określonej przez bank kwoty. Dodatkowo minimalny okres działalności spółki to z reguły 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet 24 miesiące. Nawet w przypadku chęci uzyskania finansowania na osobę prywatną, gdzie jednak dochody uzyskiwane są w formie uchwały z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, to bank też będzie weryfikować spółkę.

Wobec powyższego, proces budowania zdolności kredytowej to szereg działań zmierzający do poprawienia tej zdolności lub jej całkowitego zbudowania od początku. Celem oczywiście jest pozyskanie finansowania w postaci kredytu bankowego. Działania kancelarii to swoistego rodzaju doradztwo prawno-podatkowe, opracowywane w ścisłej współpracy z naszym zespołem księgowym oraz specjalistami w zakresie doradztwa oraz pośrednictwa finansowego. W tych działaniach niezbędne jest również posiadanie obszernej wiedzy biznesowa, pozwalającej na połączenie tych wszystkich elementów w jedną całość.

Formy finansowania jak wiemy są różne. W trakcie wykonywanych działań trzeba więc określić nasz cel oraz sposób finansowania. Tutaj mamy do wyboru oczywiście kredyt gotówkowy, ale również kredyt inwestycyjny oraz hipoteczny.

Trzeba pamiętać, że standardowy proces budowania zdolności kredytowej to proces długotrwały.  Bank zdecydowanie chętniej pożycza pieniądze osobie lub podmiotowi, który w przeszłości regularnie spłacał swoje zobowiązania. Gdy instytucja finansowa nie ma żadnej informacji na temat Twojej historii kredytowej, to ryzyko udzielenia pożyczki zdecydowanie rośnie. Jako kancelaria, oferujemy pomoc oraz specjalistyczne doradztwo w zakresie budowania takiej zdolności kredytowej, z efektem widocznym nawet już po kilku miesiącach.

Jeśli chciałbyś uzyskać finansowanie pod konkretną inwestycję lub na konkretny cel, ale Twoja zdolność lub źródła dochodu nie pozwalają na uzyskanie bankowego finansowania –  skontaktuj się z nami. Cały proces przeprowadzimy mając na uwadze przede wszystkim Twoje dobro.