PARTNER GROUPE – INFORMACJE DLA POKRZYWDZONYCH

14-07-2020

PARTNER GROUPE – INFORMACJE DLA POKRZYWDZONYCH

Szanowni Państwo,
w związku w licznymi zapytaniami kierowanymi przez osoby pokrzywdzone przez Partner Groupe, uprzejmie informujemy, że Kancelaria rozpoczyna przygotowania w sprawie działań prowadzonych przez ww. organiazację. W niniejszym wpisie znajdą Państwo podstawowe informacje odnośnie sprawy, warunków współpracy oraz planowanego harmonogramu prac.

 

Wszelkie formalności związane ze zleceniem prowadzenia sprawy postanowiliśmy ograniczyć do niezbędnego minimum, co pozwoli usprawnić i przyspieszyć działanie. Osoby pokrzywdzone mogą dokonać zgłoszenia do sprawy drogą mailową postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

 

I. Koszt prowadzenia sprawy
Warunkiem zlecenia sprawy jest dokonanie wpłaty na rzecz Kancelarii według poniższych danych oraz przesłanie potwierdzenia dokonanego przelewu na adres mailowy: sekretariat@khg.pl
Dane do przelewu:
1. kwota do przelewu: 400 zł
2. dane do płatności: 61 1090 2503 0000 0001 4470 7729
3. KHG GROUP SP. Z O.O. ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław
4. tytuł przelewu: ŁJ zawiadomienie Partner Group + imię, nazwisko i PESEL pokrzywdzonego
5. informacje dodatkowe: przedpłata 100% oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty (pdf) mailem na adres: sekretariat@khg.pl

 

II. Warunki uruchomienia zlecenia

1. zakres zlecenia: sporządzenie pisma z reprezentacją (grupowego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).
2. warunki uruchomienia zlecenia: zawiązanie grupy co najmniej 25 pokrzywdzonych wraz z przesłaniem przez każdą osobę potwierdzenia wpłaty oraz kompletu informacji (w przypadku mniejszej ilości osób albo dopłata do minimum 10.000 zł albo rezygnacja i zwrot środków).
3. odpowiedzialność: brak odpowiedzi/nieodesłania potwierdzenia przelewu w terminie określonym w harmonogramie oznacza brak akceptacji oferty i zakończenie zlecenia. Kancelaria nie odpowiada za skutki bezczynności, w tym przedawnienia roszczenia.
4. harmonogram działań:

  • do 24.07. czas na wpłaty (zawiązywanie grupy min. 25 osób);
  • do 01.08 przesłanie list wymaganych dokumentów (w tym pełnomocnictwa) do zgłoszonych osób;
  • do 15.08. czas na dosłanie dokumentów;
  • do 29.08. termin na skierowanie sprawy do jednostki prokuratury wyspecjalizowanej w cyberprzestępstwach;

 

III. Informacje dodatkowe
Zgodnie z powyższymi informacjami, zakres zlecenia obejmuje sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ws. oszustwa przez Partner Groupe. Jest to pismo inicjujące postępowanie przygotowawcze (karne). Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności sprawców, Kancelaria skieruje stosowny wniosek do polskiej Prokuratury o ściganie sprawców przez Interpol.

 

W odpowiedzi na liczne zapytania, wskazujemy że zaproponowane przez Kancelarię rozwiązanie nie stanowi pozwu zbiorowego, które jest związane z postępowaniem cywilnym. Z uwagi na posiadane w tego typu sprawach doświadczenie, proponujemy pokrzywdzonym pomoc w postaci zainicjowania postępowania karnego, które pod wieloma względami jest dla Państwa korzystniejsze niż skierowanie klasycznego pozwu o zapłatę do sądu cywilnego. Postępowanie karne inicjowane jest złożeniem zawiadomienia o możliwości popełniani przestępstwa, które nie wymaga żadnych opłat sądowych czy skarbowych. W procesie cywilnym, byliby Państwo zobowiązani do uiszczenia wysokich opłat sądowych stanowiących określony ułamek utraconych pieniędzy. Dodatkowo w toku takiego procesu powstają inne koszty (jak np. zaliczka na poczet opinii biegłego), które obciążają stronę powodową. Czas trwania takiego postępowania mógłby wydłużyć się nawet do 5 lat.

 

Z uwagi na specyfikę sprawy i skomplikowany mechanizm działań sprawców, zdecydowanie skuteczniejszy będzie aparat państwowy jakim dysponuje Prokuratura. W toku sprawy karnej, można także dochodzić doznanej szkody w postaci utraconych pieniędzy.

 

Po zawiązaniu się grupy, Kancelaria zgodnie z harmonogramem prześle do zgłoszonych osób listę niezbędnych dokumentów do złożenia zawiadomienia wraz ze szczegółowymi informacjami odnośnie ich formy oraz treści. Na obecnym etapie mogą Państwo przygotować wszelkie screeny/zrzuty z ekranu związane z działalnością Partner Groupe, a także potwierdzenia przelewów wykonanych do firmy.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych ze sprawą lub zgłoszeniem, uprzejmie zapraszamy do kontaktu mailowego na sekretariat@khg.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *