Obligacje RIM Investment – przedterminowy wykup czy konwersja na akcje?

08-06-2020
/ Kamil Hupajło

Obligacje RIM Investment – przedterminowy wykup czy konwersja na akcje?

AKTUALIZACJA 03.07.2020

Szanowni Państwo, jesteśmy już po dogłębnej analizie propozycji składanych przez Emitenta, która miała dotyczyć konwersji na akcje innej spółki. Wyników tych analizy nie możemy upublicznić z uwagi zarówno na tajemnicę zawodową (radcy prawnego i adwokata), jak i tajemnicę przedsiębiorstwa Emitenta. Jeśli chcilibyście Państwo dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt: kamil.hupajlo@khg.pl

 

ORYGINALNY WPIS

Wielu naszych Klientów-Obligatariuszy pyta nas, czy w przypadku problemów emitenta lepiej zastososować przedterminowy wykup obligacji, przeczekać sytuację, czy może skorzystać z propozycji emitenta – np. o konwersji obligacji na akcje?

Poniżej wyjaśniamy na przykładzie obligacji RIM Investment.

RIM Investment nie płaci za obligacje – dlaczego?

Spółka RIM Investment sp. z o.o. (Emitent) wyemitowała obligacje kilku serii w 2019 roku na cele inwestycyjne – jak wynika z przekazywanych przez Emitenta danych – na częściowe sfinansowanie prowadzonych przez siebie inwestycji deweloperskich.
Emitent na początku 2020 roku poinformował Obligatariuszy o wstrzymaniu inwestycji, co miało być spowodowane sytuacją związaną z zamrożeniem gospodarki na skutek epidemii COVID-19.

 

W związku z powyższym komunikatem do Kancelarii KHG zaczęło się zwracać sporo zaniepokojonych osób, które obawiały się o bezpieczeństwo swoich środków, a w tym wypłacalność spółki. Nie była to przy tym obawa bezpodstawna, ponieważ RIM Investment zaprzestało realizowania swojego zobowiązań wynikających z Warunków Emisji w postaci wypłaty odsetek. Część z osób na tej podstawie zdecydowana była wystąpić do Emitenta o przedterminowy wykup obligacji RIM Investment.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaproponował Obligatariuszom rozwiązanie zastępcze w postaci konwersji swojego długu obligacyjnego na akcje istniejącej już spółki komandytowo-akcyjnej, po czym – prawdopodobnie, ponieważ konkretów nie znajdziemy w publicznie dostępnych komunikatach – ich umorzenie i rozliczenie się z Obligatariuszami.

 

Co zatem może w takiej sytuacji zrobić Obligatariusz RIM Investment?

Pierwszą drogą wynikającą z Warunków Emisji oraz ustawy o obligacjach jest przedterminowy wykup. Prowadzi to do skutecznego zakończenia stosunku obligacyjnego pomiędzy Emitentem a Obligatariuszem i postawienie w stan wymagalności obu rodzajów zobowiązań Emitenta – zarówno co do tzw. kwoty wykupu (nominału), jak i kwoty odsetek, których termin wypłaty już upłynął. W ten sposób jednak nie otrzymamy odsetek za kolejne okresy odsetkowe, natomiast jesteśmy w stanie skutecznie egzekwować wymagalny dług w całości.

Drugą drogą jest konwersja na akcje. Obecnie jednak brak jest konkretów, które mówiłyby chociażby o poziomie konwersji, ilości otrzymanych akcji, sposobie wyceny akcji, zabezpieczeniu konwersji itd. Co prawda Zarząd deklaruje gotowość do udzielenia szczegółów, jednak obecnie takie szczegóły nie są znane.

 

Które z rozwiązań w przypadku obligacji RIM Investment jest lepsze?

Z uwagi na niekompletność przekazywanych informacji przez Emitenta wskazanie jednego rozwiązania, które będzie zarówno skuteczne jak i bezpieczne w krótkim okresie czasu nie jest możliwe. Kancelaria – na obecnym etapie – zakłada jednak dobrą wolę po stronie Emitenta, dlatego jest w trakcie przygotowywania większego spotkania z jego Zarządem, reprezentując większą grupę Obligatariuszy. Oczywiście nie wykluczamy także mocniejszych kroków prawnych, jeśli zajdzie taka konieczność.

 

Czy mogę się zgłosić do Kancelarii o pomoc w sprawie obligacji RIM Investment?

Oczywiście, obecnie jesteśmy w trakcie zbierania większej grupy osób w celu negocjacji z Emitentem, w szczególności w celu ustalenia szczegółów planowanych działań naprawczych, co pozwoli nam przedstawić Państwu rzetelną analizę przedstawianych przez Emitenta propozycji.

 

Skontaktuj się z nami na adres: rafal.kufieta@khg.pl albo kamil.hupajlo@khg.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *