Obligacje METROPOLITAN INVESTMENT S.A.

06-04-2020
/ Angelika Banasiuk

Obligacje METROPOLITAN INVESTMENT S.A.

Kilka słów o obligacjach

Obligacje uważane są za stosunkowo pewną i stabilną formę inwestycji.  Dają one możliwość uzyskania przez emitenta gotówki do finansowania działalności, z którą związane są obligacje.

 

Obligacje, obok akcji, stanowią najbardziej popularną formę papierów wartościowych, czyli praw majątkowych, które przysługują ich posiadaczom. Co je odróżnia? Posiadający akcje, ma realny wpływ na działalność emitenta, ma on prawo do dywidendy jak i do współwłasności. Natomiast właściciel obligacji dysponuje papierem dłużnym, z którym wiąże się zobowiązanie emitenta do spełnienia określonego świadczenia- wykupienia. Wykup obligacji jest związany z terminem, na jaki były one wyemitowane. W momencie jego nadejścia, emitent stwarza możliwość do wypłaty kwoty wykupu za obligacje wraz z odsetkami, jakie należą się inwestorowi.

Metropolitan Investment- co warto wiedzieć o firmie?

Spółka Metropolitan Investment s.a. w głównej mierze zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomości. Co za tym idzie, ich klienci, czy też partnerzy, to osoby, które chcą zainwestować w nieruchomości i potrzebują fachowej wiedzy w temacie. Metropolitan Investment to nie tylko doradzanie, ale także projekty budowlane i ich realizacja. Spółka w celu finansowania swoich inwestycji  zdecydowała się postawić na obligacje.

 

Projekty firmy realizowane są dzięki obligacjom o terminach spłaty od 6-12 miesięcy oraz przez finansowanie bankowe. Obligacje krótkoterminowe, niejako na pierwszym etapie inwestycji deweloperskich miały stanowić źródło pokrycia kosztów do momentu uzyskania długoterminowego finansowania bankowego, które to miało pokryć wykup wspomnianych wcześniej obligacji- zatem koło się zatacza. O pewności obligacji miał świadczyć fakt- według Prezesa Spółki Łukasza Włodarczyka- że są one zabezpieczone na deweloperskich nieruchomościach.

 

Jednak coś poszło nie tak… Według danych, Metropolitan Investment popadło w zadłużenie na około 270 mln zł wobec swoich inwestorów. Problemy pojawiły się jesienią 2019r., kiedy to firma nie wykupiła obligacji po terminie, na jakim zostały one wyemitowane. Spółka zapewniła, że panuje nad sytuacją oraz że zrealizuje swoje zobowiązanie do końca 2019 roku.Rozpoczął się drugi kwartał 2020 r. a inwestorzy pieniędzy nie ujrzeli.

Co zawiniło?

Istnieje kilka elementów składających się na fatalny obrót, jak by się wydawało, bezpiecznych obligacji. Jednym z zarzutów, jakie można spotkać ze strony inwestorów to to, że firma nie posiadała fizycznie 100% kapitału na realizację projektów, które miały stanowić zabezpieczenie obligacji. Innym podawanym powodem jest fakt, jakoby firma mogła stanowić piramidę finansową, której działanie opierało się na ściąganiu kolejnych ludzi do systemu finansowego bez pokrycia.

Jak Kancelaria KHG może pomóc oszukanym inwestorom?

KHG Hupajło & Partnerzy Kancelaria Adwokacko-Radcowska specjalizuje się w sprawach z zakresu obligacji. Każdy adwokat i radca prawny z Kancelarii prowadzi szereg spraw w których występuje po stronie Obligatariuszy i dochodzi należnych im świadczeń. Poszukujemy najlepszych rozwiązań, pozwalających inwestorom na odzyskanie zainwestowanych środków w przypadku utraty płynności finansowej przez emitenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *