AML/CFT

Przeczytaj

AML/CFT

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 

KHG Group sp. z o. o. oraz KHG Hupajło & Partnerzy Kancelaria Adwokacko-Radcowska przywiązują szczególną uwagę do tego, by działania osób i podmiotów z nimi współpracujących były w pełni zgodne z prawem, w tym szczególnie z przepisami związanymi z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

W toku nawiązywania współpracy możemy prosić o przedstawienie dokumentów, które będą niezbędne do weryfikacji tożsamości, statusu i źródła pochodzenia środków finansowych, jakimi dysponuje klient. Dochowując należytej staranności weryfikujemy naszych kontrahentów by mieć przekonanie, że ich działania oraz środki nie służą do prowadzenia działań niezgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego.

 

Wszelkie zapytania kierowane do naszych klientów są zgodne z prawem, a przekazane nam w toku tego procesu informacje chronione w sposób zapewniający bezpieczeństwo przed utratą integralności czy dostępności.

 

Mamy prawo odmówić świadczenia usług w przypadku gdy obowiązek taki wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Jakiekolwiek naruszenie lub podejrzenie naruszenia obowiązujących przepisów prawa będą zgłaszane uprawnionym organom, w tym organom ścigania. Zgłoszenia takich danych nie będzie traktowane jako naruszenie poufności z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.